Variant behaalt trede 3 op de PSO Prestatieladder

Onlangs hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Variant Schoonmaak Service BV op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen ervoor daar waar mogelijk producten of diensten in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een steeds grotere inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3.
Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Sociale wens
Het stemt ons dan ook zeer gelukkig in te stromen op deze hoogst haalbare trede 3, een ware  “een kers op de taart” volledig in lijn met het gedachtengoed van ons in 2020 overleden directielid Mario Wijnen.
Mario heeft tot het laatst de wens uitgesproken na zijn overlijden dit doel vanuit onze organisatie na te blijven streven. Hij was binnen onze organisatie altijd de kartrekker met betrekking tot medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
We zijn enorm blij dat mede door zijn handelen, overtuigen en motiveren van ons en onze medewerkers we dit certificaat hebben kunnen behalen!

Ramon Haazen
Fiona Wijnen- Haazen                     

Directie